• BTF2023第十二届上海国际新能源电池技术展览会丨官网

  关闭
  时间安排

  时间安排


  展会时间:2023年3月7日-9日

  特装展位报到、布展时间:

  3月5日                  8:50-20:00 

  3月6日                  8:50-22:00


  标准/标改展位报到、布展时间:

  3月6日                  8:50-19:30


  BTF2023开幕时间:

  2023年3月7日      9:30-10:00


  BTF2023展出时间:

  2023年3月7日      9:00-17:00

  2023年3月8日      9:00-17:00

  2023年3月9日      9:00-14:00


  BTF2023闭幕时间:

  2023年3月9日      14:00-19:00  凤凰vip彩票网页版